سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دانستنیهای حقوقی

دانستنیهای انحصار وراثت

انحصار وراثت

گواهی انحصار وراثت

گواهی می‌باشد که توسط شورای حل اختلاف آخرین محل اقامتگاه متوفی صادر می‌شود و در آن میزان سهم الارث ورثه تعیین می‌شود.

چرا نیاز به گواهی انصار وراثت می‌باشد

ورثه یا هر ذی نفعی برای هر کار حقوقی در ادارات دولتی، دفاتر اسناد رسمی و غیره به این گواهی نیاز دارد. به همین دلیل اگر انحصار وراثت را انجام ندهیم ، تقسیم و یا انتقال ترکه و مراجعه به ادارات دولتی و... ممکن نیست.

 مدارک مورد نیاز برای درخواست انحصار وراثت

 • گواهی فوت متوفی
 • استشهادیه محضری
 • شناسنامه متوفی
 • عقدنامه یا رونوشت
 • شناسنامه وراث
 • وصیت نامه رسمی شخص فوت شده در صورت وجود
وراث

وراث نسبی بر طبق قانون به 3 دسته تقسیم می‌شوند که در صورتی که حداقل یک نفر از طبقه قبل باشد نوبت به افراد طبقه بعد نمی رسد.

این طبقات بدین شکل می‌باشند:

 1. طبقه اول:
 • همسر متوفی
 • پدر و مادر
 • فرزندان و در نبود فرزند، نوه یا نوه ها
 1. طبقه دوم:
 • پدر بزرگ و مادربزرگ
 • همسر متوفی
 • خواهر و برادر و در نبود ایشان فرزندان آنها
 1. طبقه سوم:
 • همسر متوفی، عمه، عمو، دایی، خاله متوفی و در نبود ایشان فرزندان آنها
 • در نبودن افراد مذکور نوبت به عمه، عمو، خاله، دایی، پدر و مادر متوفی می رسد.

زن و شوهری که عقد دائمی بین آنها جاری باشد نیز در تمام طبقات جزء وراث محسوب می‌شوند.